Kệ Nước sơn để bàn -KAS-NDB01

Kệ nước sơn bậc than để bàn , kệ bằng mica trong 3mm , được làm thành 4 tầng ,

Chất liệu Mica trong 3mm
Độ rộng của mỗi tằng Rộng 3 đến 4 cm
Kích thước Ngang 30 cm Cao 11cm, Sâu 16 cm
Số lượng / giá  1 cái
Cân ngặng 380 grams